گروه معماران ضحی حدید مبلمان "مژه" را به همکاری مرکز هنرهای معاصر و شرکت فرمیکا Formica تهیه کرده است.

این مجسمه پویا به عنوان بخشی از نمایشگاه "فرم" با عنوان "حرکت معماران معاصر" در ماه می سال 2008 به نمایش درآمد.

در جریان برگزاری یک حراجی مبلمان نسخه منحصر بفرد از اولین "مژه" فروخته شده بود و تمام درآمد حاصل از آن به نفع نمایشگاه و برنامه های آموزش و پرورش هدیه شدند.

این طرح پنجمین طراحی ضحی حدید در طول سالهای 2003 تا 2008 ، برای مرکز هنرهای معاصر در سینسیناتی است.

"مژه" همانند فرش شهری سیال و شفافی است که متریال معلق آن ما بین دیوار و زمین قرار میگیرد و با سطح خط دار و بافته خود این دو را به زیبایی تمام بهم متصل میکند.

این حجم مجموعه مجسمه مانندی است که عملکرد های زیادی خواهد داشت. همچون نشستن، درازکشیدن و ... 


Cirrus, Zaha Hadid Architects

PROGRAM
Furniture made from Formica® to be sold at auction benefiting the the CAC’s exhibitions and education programs

CLIENT
Lois & Richard Rosenthal Center for Contemporary Art, Cincinnati

MATERIALS
Laminate by Formica®, color Black (909-90) in Polished finish, stained medium density fiberboard

SIZE   >96 x 96 x 96 inch

نوشته شده توسط مرتضی اسماعیلی در پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۸ |